اید برای حقوق زنان،

دست‌مزد و برخورد بهتر با

#PUSHforMidwives با تقویت کردن اهداف کمپین

روی جعبه‌های زیر کلیک کنید تا پیام‌هایی که چالش‌های تجربه شده توسط ماماها، زنان و افراد درگیر زایمان در منطقه شما را یادآور می‌شوند انتخاب کرده با دیگران در اشتراک قرار دهید.

بودجه بیشتر برای مامای بیشتر

در کل دنیا کمبود 900,000 ماما احساس می‌شود که زندگی زنان و نوزادان را در معرض خطر قرار می‌دهد. ماماها تأثیر چشم‌گیری در بهبود بهداشت و جلوگیری از مرگ‌و‌میر دارند — دولت‌ها باید برای افزایش این نیروی کار حیاتی حوزه بهداشت سرمایه‌گذاری کنند PUSHForMidwives#: pushcampaignorg@

-15M

تعداد سقط جنین را از 40 میلیون به 25 میلیون کاهش دهد

-12K

جلوگیری از مرگ نوزادان به دلیل اچ‌آی‌وی از 27,000 مرگ به 15,000 افزایش امکان استفاده از وسایل

220M

ضد بارداری و خدمات تنظیم خانواده به‌روز برای 220 میلیون زنی که به وسایل ضد بارداری دسترسی ندارند

حدود 810

زن روزانه به دلیل بارداری قابل پیشگیری و عوارض زایمان جان خود را از دست می‌دهند. ماماها وقتی

بود آموزش و تربیت

برای شنیده شدن صدای زنان در زمینه مدیریت، ماماها باید فرصت‌های آموزشی بیشتری داشته باشند، مسیری مشخص برای ارتقای شغلی داشته باشند و در دولت سمت‌های تعیین شده‌ای داشته باشند PUSHForMidwives#: pushcampaignorg

16x
مامایی بهترین گزینه جهت بهداشت زایمان و نوزاد (MNH) است و نسبت به دیگر مراقبت‌های باروری از منابع بنحو مطلوب‌تری استفاده می‌شود و استانداردهای بالاتر دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت ماماها در نجات جان افراد و جلوگیری از مداخله‌های پزشکی تأثیری 16 برابری دارد. pushcampaignorg@

با سرمایه‌گذاری در ماماهایی که به صورت حرفه‌ای آموزش دیده‌اند و تحت نظارت قرار دارند بهداشت و سلامتی زنان، نوجوانان و نوزادها ارتقاء می‌یابد و مراقبت بی‌خطر و موثر SRMNAH# در اختیار افراد بیشتری قرار می‌گیرد.

ست‌مزد و شرایط کاری بهتر

ماماها کم اهمیت تلقی شده و حقوق مناسبی نمی‌گیرند. اما دولت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری این شرایط را عوض کنند و در 3 زمینه یعنی نتایج مطلوب‌تر در زمینه‌های بهداشت، رشد و جنسیت پیشرفت کنند. اطلاعات بیشتر در صفحه یا هشتگ روبه‌رو: PUSHForMidwives# ‏pushcampaignorg@

از هر 3 ماما یکی
20%-30%
درصد مورد تبعیض یا
بد رفتاری قرار گرفته‌اند. اما تنها نیمی از 164 کشوری ک

تفاوت بین حقوق بدلیل جنسیت در زمینه مراقبت‌های بهداشتی بسیار زیاد است و ماماها حتی در زمینه بهداشتی علی‌رغم داشتن مسئولیت‌ها، حوزه کار و خطرات گسترده بدون نماینده هستند و کم اهمیت در نظر گرفته می‌شوند.

حترام قائل شدن برای مقام و منزلت و استقلال

وقتی که مسئولیت رهبری برعهده ماماها باشد، پیروزی در همه جا از آن زنان است. شرکت دادن ماماها در نقش‌های مدیریتی حقوق زنان را در دستور کار موارد بهداشتی قرار می‌دهد. PUSHForMidwives#: pushcampaignorg

11%

کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند، هیچ مامایی در سمت‌های مدیریتی وجود نداشت و در نیمی از کشورها هیچ

داشتن یک مامای ارشد در هر ک

ن‌ها برعهده ماماها است در خط‌مشی‌هایی که مقام و منزلت، بهداشت و سلامتی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مورد

بهتر کردن هنجارهای جنسیتی

ماماها با مشخص کردن مسیر آزادی باروری زنان به اجرای دستور کار حقوق بشر سرعت می‌بخشند. به بیان ساده، سرمایه‌گذاری در ماماها به معنای سرمایه‌گذاری در حرفه‌ای است که شامل حامیان برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان هنگام تولد و فراتر از آن می‌شود. PUSHForMidwives#: pushcampaignorg@

هر روز این کارها را انجام می‌دهند:
حمایت از مدل‌های مراقبتی جامعه محور

ماماها با مشخص کردن مسیر آزادی باروری زنان به اجرای دستور کار حقوق بشر سرعت می‌بخشند. به بیان ساده، سرمایه‌گذاری در ماماها به معنای سرمایه‌گذاری در حرفه‌ای است که شامل حامیان برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان هنگام تولد و فراتر از آن می‌شود. PUSHForMidwives#: pushcampaignorg@

LEARN MORE

Read more about the #PUSHCampaign in our Concept Note, linked below

CLICK HERE

Join Us

Join the global movement to strengthen the future of humanity by strengthening midwife-led care.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.